Samo ako Ljubav je

Zašto otvarati oči
ako ljepotu ne vide
neg samo tmurne oblake
i prašinu.

Zašto otvarati usta
ako podršku ne zbore
neg samo strah
i ruglo.

Zašto disati nosom
ako ne miriše ružu
neg samo smrad truleži
i plašljivosti

Zašto koračati Zemljom
ako ne idemo grliti
neg samo prema borbi
i patnji
Zašto Živjeti
ako Ljubav to nije
u očima.

U riječima
u dahu
u svakom koraku tijela i duha
Živim samo ono što Ljubav je…

Damir Barušić