Donatori u 2015 – 2019 godini

Hvala svim donatorima koji podržavaju naše aktivnosti u stvaranju radosnijeg svijeta u kojem živimo!

 

Donatori u 2019 godini
Ivo Marin 300 kn
Denis Hrženjak 300 kn
Donatori u 2018 godini
Teatar Rugatino- 15 karata za predstavu
Ljerka Vučić 500 kn
Ljubica Profeta 250 kn

Donatori u 2017 godini

Ksenija Samoborac 350 kn
Ljerka Vučić 500 kn

Donatori u 2016 godini

Ljerka Vučić   500 kn
Ksenija Samoborec 800 kn
Pavle Mikulić 600 kn

 

Donatori u 2015 godini

Vanja Štrmelj 300 kn

Andreja Turk 665 kn

Amalija Martinec 700 kn

Pavle Mikulić 600 kn

Petar Vajdić 200 kn