Strah ili Ljubav

U današnje vrijeme mnogi ljudi su zbunjeni situacijom u kojem se nalazimo. Zbunjenosti doprinosi enormne količine informacija koje su nam dostupne (Internet, društvene mreže, tv, međusobna komunikacija) To je ujedno i blagoslov i veliki teret. Blagoslov zato jer je danas informacija dostupna svima, a ne samo pojedincima, a teret zbog toga jer se mnogi ljudiNastavi čitati “Strah ili Ljubav”

Studentsko volontiranje u Udruzi

Tijekom 6 godina postojanja Udruge veliki doprinos u ostvarivanju dosadašnjih rezultata (http://svjetlozivota.com/category/dosadasnje-aktivnosti/) dali su studentice i studenti. Najviše njih je bilo angažirano kroz provođenje kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi ( oko 140-ak ), te na provođenju aktivnosti humanitarnog pomaganja socijalno ugroženih obitelji sa malodobnom djecom i samohranim majkama ( oko 10-ak )Nastavi čitati “Studentsko volontiranje u Udruzi”

Dosadašnje humanitarne aktivnosti

U razdoblju od 2007-2015 godine udruga Svjetlo života ostvarila je slijedeće rezultate u okviru humanitarnog djelovanja : 1. održano je oko 630 kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, djecom sa poteškoćama u razvoju i oboljelom djecom…volontirali smo u Domovima za djecu, Centrima za odgoj i obrazovanje, bolnicama, udrugama sa djecom sa Down sindromom,Nastavi čitati “Dosadašnje humanitarne aktivnosti”

Čarobna šuma-centar u prirodi

Udruga Svjetlo života pokreće projekt stvaranja Centra u prirodi koji će obuhvaćati sljedeće aktivnosti: 1. život u prirodi u skladu sa permakulturnim načelima 2. edukaciju o životu u prirodi ( izrada eko kućica od drva, kamena, slame, zemlje ; upotreba alternativnih oblika energije; uzgoj zdrave biljne hrane……) 3. edukaciju o zdravom i kvalitetnom življenju (Nastavi čitati “Čarobna šuma-centar u prirodi”