Načela blagostanja – snaga koja će vas osloboditi

piše Natalie Luks

piše Natalie Luks

Kroz tisuće godina evolucije živimo u neistini koja kaže da smo nesavršena bića koja su odvojena od ostatka Svemira. Ovo shvaćanje je ukorijenjeno u našoj svijesti i podsvijesti, pa je teško povjerovati da više ne morate tako misliti, da je došlo vrijeme izlaska iz zaborava. Tim više, što je ego retorika, zbog globalizacije, sveprisutna u vašim životima, počevši od politike, marketinga, sporta, medija…

.
.

Načela blagostanja su osnova na kojoj počiva stvaralački proces i smisao naše inkarnacije.

To su: načelo dobrobiti, načelo zajedništva, načelo viška, načelo uvećanja i načelo usklađenosti.

Zbog neznanja i zaborava što je Istina, shvaćanja ovih načela su krajnje iskrivljena. Namjera mi je da vas kroz naredne kolumne, u kojima ću obraditi ova načela, potaknem da promijenite ta pogrešna shvaćanja i odaberete život u skladu s načelima blagostanja.

Načela su međusobno povezana i isprepletena, jer polaze iz istog izvorišta – svijesti da smo Beskonačna Bića, Beskonačna Energija i Beskonačna Inteligencija. Ali ipak, svako načelo ima i svoju specifičnost, jer se odnosi na pojedini aspekt Istine, pa ću zato svako načelo posebno obraditi, ali metodološki na isti način, tako da uočite glavnu poruku: što je istina, a što je iskrivljenost Istine. Stoga je ovo uvodna kolumna, u kojoj ću u nekoliko osnovnih crta opisati metodološki pristup prema kojem ću obraditi sva načela.

(Iskrivljena) istina

Kao prvo, ne postoji Istina i neistina kao dva odvojena entiteta. Postoji samo Istina, koja može biti iskrivljena. Kao što postoji samo noga, koja može biti i iskrivljena, pa iako vas zbog iskrivljenja boli i ne možete hodati, ne znači da to više nije vaša noga. Nemate zdravu i iskrivljenu nogu, imate samo nogu koja je iskrivljena iz nekog razloga.

Ovo je važno razumjeti, jer mnogi ljudi neistinu (iskrivljenje Istine) doživljavaju kao nešto stvarno, kao nešto što egzistira paralelno s Istinom. Zbog toga su stvorene dvije velike iluzije. Prva je da ste odvojeni od Istine i da je tek trebate osvojiti, dohvatiti. Sve dok ne shvatite da vi jeste Istina i da nigdje ne morate ići i ništa ne morate raditi da dođete do Sebe, um će vam iskrivljavati percepciju i stvarati slike stvarnosti. Naime, ako ste u Istini, tada sve doživljavate neposredno, tako kako jest. Ali ako imate neko netočno uvjerenje o Istini, tada se to uvjerenje, kao mentalna slika projicira na stvarnost i iskrivljuje percepciju, a vi mislite da je to što doživljavate objektivno i da tako mora biti. Uvjerenja su prizma kroz koju doživljavate svijet oko sebe, a da tog procesa prijenosa niste svjesni. Tako se Istina iskrivljuje.

Ego održava sliku nesavršenosti

Iskrivljenu Istinu zovemo ego. Ego je mentalni mehanizam koji stvara i održava iskrivljenost Istine, i koji vam se automatski aktivira kad niste u Istini. Na primjer, Istina je da ste savršena bića takvi kakvi jeste, ali ego stvara i održava sliku i percepciju da ste nesavršeni; Istina je da imate apsolutno sve što vam je potrebno za uspješan život, ali ego stvara i održava sliku i percepciju da nemate dovoljno niti za opstanak.

Druga velika iluzija je da se ego može napustiti, ostaviti, odbaciti, ispraviti ili uništiti. To je nemoguće iz jednostavnog razloga, jer ego nije stvarnost, kao što ni slika u ogledalu nije stvarnost, nego odraz stvarnosti. On je mehanizam. Osim toga, što se više s njim borite, to više energije u njega ulažete. Ali je zato moguće odustati od zaborava i kolektivnih uvjerenja koja stvaraju ego mehanizam.

Da bi odustali od tih uvjerenja potrebno je znati Istinu, jer samo ona može pokrenuti snagu Duha potrebnu da izađete iz zaborava i oslobodite se krivih uvjerenja.

Stoga je prvi korak sjetiti se Istine, i to smatram najlakšim dijelom posla.

To kažem zato što znam da nitko nije potpuno izgubio kontakt sa svojom Dušom, a što znači da negdje u dubini Duše svi prepoznajete Istinu, i zato, kad se susretnete s Istinom znate: TO JE TO.

Istinu ćete intuitivno prepoznati

Zato ću u prvom koraku uvijek dati definiciju svakog načela blagostanja. Vjerujem da ćete Istinu intuitivno prepoznati. Tu vam nitko ne može pomoći, jer ne pomažu uvjeravanja, mentalna elaboriranja, dokazivanja. Ili je prepoznajete ili ne. Ovaj korak je odlučujući. Ako je prepoznate, i za nju se odlučite, njena snaga će vam pomoći da lakše svladate sljedeće korake. Zapravo, bez prepoznavanja i prihvaćanja Istine, nemoguće je izaći iz zaborava.

Definicije:

1. Načelo dobrobiti je svijest da je sve dobro tako kako jest, te da je ono što je dobro istodobno i korisno.
2. Načelo zajedništva je svijest da smo svi povezani u cjelinu u kojoj ostvarujemo zajednički cilj.
3. Načelo viška je svijest da svatko ima višak energije koji je namijenjen drugim ljudima.
4. Načelo uvećanja je svijest da se sve u što usmjerimo energiju uvećava i širi.
5. Načelo usklađenosti je svijest da Viša inteligencija povezuje sve čežnje bića i omogućuje njihovo ostvarenje.

Ali, kroz tisuće godina evolucije živimo u neistini koja kaže da smo nesavršena bića koja su odvojena od ostatka Svemira. Ovo shvaćanje je ukorijenjeno u našoj svijesti i podsvijesti, pa je teško povjerovati da više ne morate tako misliti, da je došlo vrijeme izlaska iz zaborava. Tim više, što je ego retorika, zbog globalizacije, sveprisutna u vašim životima, počevši od politike, marketinga, sporta, medija…

Zato je drugi korak teži dio posla.

Uronjeni u energiju borbe, ovisnosti, nedostatka…

Njegova zadaća je prepoznati i razumjeti mehanizam po kojem funkcionira iskrivljena Istina i odlučiti se da više nećete u to vjerovati. To je teško zato što ste uronjeni u energiju borbe, ovisnosti, nedostatka, zadržavanja i nesklada, pa nam se čini da je nemoguće odjedanput početi živjeti prema načelima dobrobiti, zajedništva, viška, uvećanja i usklađenosti.

U ovom koraku je važno vjerovati da je Istina vaše prirodno stanje, da je normalno da živite prema načelima Istine i da ćete tako ostvariti svrhu života. Važno je da ste stalno usmjereni na Istinu, jer ćete jedino tako osloboditi njezinu snagu i moć.

Treći korak je prepoznavanje i neutralizacija polariteta koji održavaju ego strukturu, što ću detaljnije objasniti kad budem obrađivala pojedina načela.

Četvrti korak su alati pomoću kojih se pojedina iskrivljenost ispravlja, kao što su: neutralan stav i bezuvjetno prihvaćanje; suradnja i zajednički cilj; kreativno izražavanje i materijalizacija; investiranje; povjerenje u duhovno vodstvo (višu svijest).

Prema ovoj metodologiji ću obraditi sva načela blagostanja, pa je dobro da vam ovaj tekst bude integralni dio budućih kolumni.

Ova načela imaju veliku kreativnu moć, jer omogućuju materijalizaciju vaših kreativnih potencijala. Bez njihovog usvajanja i primjene nemoguće je ostvariti financijsku sigurnost, slobodu, blagostanje, obilje i napredak. Ali imaju isto toliku i razornu moć ako ih ispravno ne primjenjujete, što se u životu očituje kao bolest, siromaštvo, rat i propast u svakom pogledu.

Zaista nema razloga zbog kojih ne bi živjeli u skladu s načelima blagostanja. Sve je stvar izbora. Željela bih da vas potaknem na tu opciju, ali izbor je vaš.

U idućoj kolumni ću obraditi načelo dobrobiti.

.