Studentsko volontiranje u Udruzi

piše Damir Barušić

piše Damir Barušić

Tijekom 6 godina postojanja Udruge veliki doprinos u ostvarivanju dosadašnjih rezultata (http://svjetlozivota.com/category/dosadasnje-aktivnosti/) dali su studentice i studenti.

Najviše njih je bilo angažirano kroz provođenje kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi ( oko 140-ak ), te na provođenju aktivnosti humanitarnog pomaganja socijalno ugroženih obitelji sa malodobnom djecom i samohranim majkama ( oko 10-ak ) ali i na drugim aktivnostima poput izrade i ažuriranja web stranice, promocija rada udruge te u eko radionicama.

Najzastupljeniji su bile studentice  sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, ali i  sa ostalih fakulteta: Ekonomskog, Medicinskog, Katoličko-bogoslovnog, FER-a, Filozofskog, Pravnog i dr.

Iako se zainteresiranim studenticama i studentima volontiranje upisivalo u volonterske knjižice koje su im služile i kao dokaz o praksi koju su morali pohađati kao polaznici pojedinih kolegija i fakulteta ( uglavnom Edukacijsko-rehabilitacijskog), nije postojala službena suradnja navedenih Fakulteta i Udruge, već su isti samoincijativno dolazili na volontiranje.

Svoje djelovanje smo uspjeli unaprijediti na način da sada i službeno surađujemo sa Ekonomskim fakultetom, te smo trenutno u procesu organiziranja volontiranja za studentice i studente  koji provođenjem aktivnosti iz domena Udruge provode volontiranje u sklopu kolegija ”Marketing neprofitnih organizacija”.

Ovo je lijepi primjer kako i male udruge, poput naše,  mogu sudjelovati u tokovima društvenih kretanja.

U budućnosti se nadamo još boljoj suradnji sa Fakultetima i još većoj zainteresiranosti studentica i studenata za volontiranje, bilo u sklopu pojedinih kolegija, bilo samoincijativnim dolaskom i darovanjem svojeg vremena, stručnosti i volje u stvaranju ljepšeg i boljeg Svijeta.

U razmatranju smo i o postavljanju nove rublike na ovoj web stranici koju bi nazvali ”Studentski kutak”, a u kojoj bi iskazivali djelovanje, ideje i događanja koje organiziraju i provode studenti.

Ukoliko čitate ovaj tekst, a studentica i student ste ili djelatnik Fakulteta i imate volju i želju sudjelovati u aktivnostima Udruge ili imate ideju kako unaprijediti suradnju i djelovanje, slobodno se javite.

Zahvaljujemo svim dosadašnjim i budućim dragim studenticama i studentima na iskazanoj volji, uloženom trudu i velikom srcu koje imate 🙂

 

Predsjednik Udruge
Damir Barušić