Suživot sa životinjama i hrana (ne)životinjskog porijekla kao izbor

piše: Damir Barušić

piše: Damir Barušić

Životinje su sastavni dio čovjekova života na ovoj kugli zemaljskoj kao suputnici, prijatelji, neprijatelji, pomagači, hrana. Jedan dio ljudi životinje iskorištava ne pronalazeći razloga da se i drugačije prema njima ponaša, drugi dio ljudi neke životinje iskorištava, a neke vole i poštuju, dok postoji i dio ljudi koji životinje svrstavaju u red bića koje su zbog svojih fizičkih, emocionalnih, intelektualnih i duhovnih karakteristika, bliske njima samima, te im je nepojmljivo da na bilo koji način iste iskoriste, a često im i pružaju pomoć na način koji mogu i misle da je najbolji za životinje.

Moja životna iskustva sa životinjama kreću se od poimanja životinjama kao bića koja su beskorisna, osim što nam služe za hranu i obavljanje fizičkih poslova (vuča zaprežnih kola i oranje), do sagledavanja životinja kao bića koja su ipak više od toga.

Kao dijete rođeno na selu, svakodnevno sam se susretao sa jedenjem mesa kao glavnom prehrambenom namirnicom koja daje ‘snagu’ za obavljanje životnih zadaća, ali i pokazuje određeni odmak i bijeg iz siromaštva. Još i danas mnogi ljudi svoj pojam neimaštine opisuju kao:’mesa nismo jeli danima’.

Jedini odmak od uobičajenog ponašanja prema životinjama kao bezvrijednim stvorenjima koja služe za ishranu i ispomoć, činio je moj djed, koji se prema njima ponašao kao prema sebi ravnopravnim bićima, a često je znao reći i da su životinje po ponašanju bolje od ljudi.

Ipak, kao seljak i on je jeo životinje, koristio ih kao ispomoć u radu, ali se prema njima odnosio sa velikim poštovanjem. Bio mi je tada jako čudan čovjek. Ne zbog toga jer je jeo životinje, nego zato jer ih je poštovao.

Sve do svoje 33 godine nisam se mogao najesti i osjećati sitost, ako u obroku nije bilo meso.

Tada sam u centru Zagreba prisustvovao jednom performansu članova udruge koja se bavi sa promicanjem prava životinja i tu sam dobio letak na kojem se isticao naslov : Da li je tvoja hrana imala oči?

Letak sam skoro svakodnevno pregledavao godinu dana, a u njemu je pisalo o životinjama kao osjetilnim i osjećajnim bićima, što me je nekako kopkalo, te su se u meni počela pojavljivati pitanja o mojem izboru hrane životinjskog porijekla kao nečemu što je jedino moguće u zadovoljavanju mojih fizičkih, ali prije svega i duhovnih potreba, a s obzirom na uvjete uzgoja životinja, kao i njihovu isključivu namjenu za iskorištavanje potreba čovjeka, bez prava na nekakav kvalitetan i prirodan način življenja.

Dotadašnji jedini stav o životinjama kao sredstvu za ishranu i pomaganje zamjenjujem sa empatijom prema tim bićima.

Prestankom jedenja mesa i ostalih namirnica životinjskog porijekla počeo sam se osjećati fizički bolje, poletnijim i lakšim, s više energije, a osjećao sam i veći emocionalni i duhovni mir.

Danas smatram da su životinje jednakovrijedna bića kao i svaki drugi životni oblik, te da industrijski uzgoj životinja nije primjeren način čovjekovog djelovanja.

Mnogi ljudi, pa i cijeli narodi, prisiljeni su zbog geografskih i klimatskih karakteristika područja na kojem žive, jesti životinje, ali se oni uglavnom prema njima odnose sa poštovanjem dok žive i dok ih koriste kao hranu.

Isto tako postoje i ljudi i narodi koji uopće ne konzumiraju namirnice životinjskog porijekla, a njihova tijela su zdrava, a životi su im ispunjeni i bez namirnica životinjskog porijekla.

Mi živimo u područjima u kojima možemo učiniti izbor.

Činjenice su da je hrana biljnog porijekla zdravija, jeftinija, dostupnija, ekološki prihvatljivija.

Na internetu postoje puno bolja objašnjenja vezanih za ovu temu, a ja sam sa vama htio  podijeliti svoje osobno iskustvo kako je moj život postao ispunjeniji sa promjenom naučenih i usvojenih obrazaca ponašanja, te preporučujem ljudima kojima je hrana životinjskog porijekla jedini ili većinski izbor, da razmisle o mogućnostima koje pruža ishrana bez namirnica životinjskog porijekla.

Napisao: Damir Barušić

Fotografija: http://www.prijateljizivotinja.hr

kako pomoći životinjama

http://dodir-svjesnosti.com/iscjeli-i-spoznaj-sebe/iscjeli-i-spoznaj-sebe-dodirom-svjesnosti/