Dosadašnje humanitarne aktivnosti

U razdoblju od 2007-2015 godine udruga Svjetlo života ostvarila je slijedeće rezultate u okviru humanitarnog djelovanja :

1. održano je oko 630 kreativnih radionica sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, djecom sa poteškoćama u razvoju i oboljelom djecom…volontirali smo u Domovima za djecu, Centrima za odgoj i obrazovanje, bolnicama, udrugama sa djecom sa Down sindromom, Centrima za rehabilitaciju na području grada Zagreba…oko 200 volontera i 7200 volonterskih sati

( volontiranje smo započeli 2007 godine u bolnicama u Zagrebu sa klaunskim nastupima s kojima smo uveseljavali djecu uglavnom na onkološkim odjelima gdje su smještena djeca sa teškim oboljenjima…ubrzo smo nastupe počeli provoditi i u Domovima za djecu a započinjemo i s provođenjem kreativnih radionica u Domu za djecu Zagreb u Nazorovoj, Centrima za rehabilitaciju djece, Udrugama sa oboljelom djecom, Centru za odgoj i obrazovanje u Prekrižju….u okviru volontiranja provodili smo razne radionice crtanja, kolaža, glume, pjevanja, plesa, igre… cilj nam je nastaviti i proširivati volontiranje sa djecom bez adekvatne roditeljske skrbi, oboljelom djecom, djecom s poteškoćama u razvoju, invalidnom djecom, djecom sa oštećenjima sluha i vida te sa starijima i nemoćnima)

2. pomogli smo financijski i materijalno oko 550 socijalno ugrožene i bolesne djece i njihovih roditelja kroz donacije u novcu, hrani, odjeći, obući, higijenskim potrepštinama, namještaju, kućanskim aparatima….oko 20 volontera i 15.000 volonterskih sati

( tijekom 6 godina pomogli smo preko 150 obitelji i samohranih majki u kojima obitava oko 550 djece kroz hranu, odjeću, obuću, higijenske potrepštine, financijski, namještajem, kuhinjskim strojevima…proveli smo brojne humanitarne akcije u kojima su se skupljala materijalna i financijska sredstva da bi pomogli tolikom broju djece i njihovim roditeljima…organizirali smo izložbe, izrađivali svoje proizvode, animirali smo svoje prijatelje i poznanike da se priključuju akcijama i pomaganju…uključivali su se razni donatori i bez njih to ne bi bilo moguće napraviti… na ovom velikom/ogromnom zadatku radio je vrlo mali broj ljudi koji su iscrpili svoje granice energije, vremena i mogućnosti davanja te se više nećemo baviti ovom aktivnošću  na dosadašnji način )

_________________________________________________________________

HVALA  SVIM DONATORIMA!

Sva financijska i materijalna donirana sredstva u razdoblju 2007-2014 godine usmjerena su na pomaganje potrebitima i stvaranju humanijeg svijeta!

Donatori u 2014. godini

Fizičke osobe

 • Pavle Mikulić 600 kn
 • Petar Vajdić 1100 kn
 • Nataša Dubravčić 200 kn
 • Ksenija Krstinić 1500 kn
 • Snježana Beronja 200 kn
 • Antonija Ivanić 75 kn

Pravne osobe

* Mir i ljubav j.d.o.o.  480 kn

Donatori u 2013. godini:

Fizičke osobe

 •  Ljerka Vučić 500 kn
 •   Mario Gatara 1000 kn
 •   Zorić Nikolina 500 kn
 •    Marija Kopić 50 kn
 •    Zvonimir Lucić 150 kn
 •    Tihomir Fijan 300 kn
 •    Pavle Mikulić 150 kn
 •    Petar Mostarac 100 kn
 •    Vedran Smoljanović 200 kn
 • • Darko Kosovec 2000 kn
 • • Petar Vajdić 400 kn
 • • Obitelj Eržen i Poje 100 kn
 • • Ružica Sorčik Nestić  50 kn
 • • Zoran Turić 100 kn
 • • Robert Mavrinac 80 kn
 • • Šuljak 100kn
 • • Vranjić 100 kn
 • • Dalibor Pavlović 29,97 kn
 • • Dejan Tomašević 14 kn
 • • Krunoslav jurić 50 kn
 • • Vladimir Radić 760 kn
 • • Jadranka Šermet 50 kn
 • • Matija Novak 20 kn
 • • Zorka Dudić 25 kn
 • • Jadranka Padovan 50 kn
 • • Robert ČuzelaPiljac 100 kn
 • • Danica Martinez 30 kn
 • • Katica Bebić 100 kn
 • • Dejana VorkapićMišković 20 kn
 • • Nebojša Verić 60 kn
 • • Ćeman 30 kn
 • • Nikolina Tomašković 300 kn
 • • Petar Vrebac 35 E
 • • Nebojša Verić 30 kn
 • • Igor Kanisek 200 kn
 • • Ante Liović 100 kn
 • • Ivan Perišić 2000 kn
 • • Adrijana Osmančević 40 kn
 • • Damir Dorotić 100 kn
 • • Maja Crnjak 100 kn
 • • Ivona Posedl Jevšćek 50 kn
 • • Tatjana Zorčić 50 kn
 • • Mira Majačić Salaj 50 kn
 • • Silvija Ajredini 200 kn
 • • Mladenko Kuljanić 50 kn
 • • Marko Krog 100 kn
 • • Siniša Đorđević 20 kn
 • • Kristina Fučkar 10 kn
 • • Niko Šokčević 10 kn
 • • Dolina Martek Delimar 100 kn
 • • Mia Hrnić 50 kn
 • • Irena Vlach 50 kn
 • • Ivica Čović Pavišić 100 kn
 • • Zdenko Rogić 100 kn
 • • Irena Mitton 200 kn
 • • Nataša Narančić Pulja 50 kn
 • • Marija Mlinarić 130kn
 • • Mario Keser 100 kn
 • • Dragan Zrnić 300 kn
 • • Edita Dasović 50 kn
 • • Stjepan Rimac 100 kn
 • • Danijela Gundić 50 kn
 • • Vice Pastuović 100 kn
 • • Sanja Katušić 100 kn
 • • Davor Balažin 27,88
 • • Anđelka Hrkač 50 kn
 • • Hinko Drvar 200 kn
 • • Marijana Banoža 100 kn
 • • Hrvoje Prpić 200 kn
 • • Ivana Zbodulja 200 kn
 • • Blaženka Nenadić 20 kn
 • • Mario Pejičić 50 kn
 • • Ankica Komadina Čičkovići 50 kn
 • • Kristina Gall 50 kn
 • • Marija Miličević 200 kn
 • • Nikola Bridić 50 kn
 • • Jozo Begić 94 kn
 • • Željka Lukes 100 kn
 • • Kristijan Lukačin 250 kn
 • • Igor Komorski 300 kn
 • • Ivana Jurjević 50 kn
 • • Igor Pasarić 100 kn
 • • Anto Papić 50 kn
 • • Danijel Job 200 kn
 • • Dejan Rakijašić 20 kn
 • • Nenad Kovač 50 kn
 • • Siniša Rihtarec 100 kn
 • • Irena Kovačić 50 kn
 • • Denis Petričević 50 kn
 • • Judit Vilyevacz 200 kn
 • • Ivan Kobilšek 150 kn
 • • Nataša Sučević Travarić 100 kn
 • • Martina Čalušić 50 kn
 • • Ines Vedriš 150 kn
 • • Nikolina Šparavec 200 kn
 • • Robert Mavrinac 20 kn
 • • Pavle Mikulić 50 kn
 • • Petar Vajdić 200 kn
 • • Ana Dolenec 160 kn
 • • Marino Čargonja 150 kn
 • • Robert Mavrinac 230 kn
 • • Petar Vajdić 100 kn
 • • Marija Marin 300 kn
 • • Marica Antolković 100kn
 • • Janica Pezelj 100 kn
 • • Pavle Mikulić 200 kn
 • • Petar Vajdić 200 kn
 • • Ivo Marin 300 kn
 • • Ivo Ivić 5000 kn
 • • Ivana Živko 100 kn
 • • Marijana Hehet 500 kn
 • • Zlatko Gregurić 2000 kn
 • • Bojana Gatering 100 kn
 • • Sabina Golob 100 kn
 • • Sanja Ježić 50 kn
 • • Marcela Palazari 100 kn
 • • Nikolina Tomašković 400 kn
 • • Tatjana Risek 40 kn
 • • Mirela Habek 45 kn
 • • Ivana Pavelić 1100 kn
 • • Hrvoje Marić 400 kn
 • • Janja Rušec 100 kn
 • • Manuela Nagy Crleni 50 kn
 • • Tamara Cvetković 320 kn
 • • Ivan Udiljak 1000 kn
 • • Nikolina Tomašković 500 kn
 • • Daniela Pan Bučan 150 kn
 • • Manda Lukić 100 kn
 • • Lana Zadro 200 kn
 • • Miroslav Skender 74 kn
 • • Pavle Mikulić 50 kn
 • • Gordana Egartner 50 kn
 • • Ana Dolenec 200 kn
 • • Marina flamaceta 100 kn
 • • Marija Sulić 200 kn
 • • Zorić Nikolina 1500 kn
 • • Anita Gajski 200 kn
 • • Aleksandar Matić 35 kn
 • • Mirna Šipek Mlikotić 500 kn
 • • Marija Kalaica 50 kn
 • • Silvija Bunić 50 kn
 • • Igor Jurišić 100 kn
 • • Vladimir Zado 100 kn
 • • Marina Raguž 100 kn
 • • Katarina Dublić 200 kn
 • • Andrea Nicolis 300 kn
 • • Sanja Schneider 50 kn
 • • Obitelj Zadro  100 kn
 • • Pavle Mikulić 50 kn
 • • Ozren Markotić 1000 kn
 • • Mirela Plavotić 150 kn
 • • Lucija i Marko Vuletić 500 kn
 • • Pavle Mikulić 50 kn
 • • Nada Šaronja 300 kn
 • • Slađana Novak- 200 kn
 • • NK Zagreb 75 Dortmund- 100€
 • • Croatia Hagen- 100€
 • • Zvonko Bosnic- 50€
 • • Darko Banovic 100€
 • • Mate Propadalo- 50€
 • • Ivan Plazibat- 20€
 • • Miro Markić- 50€
 • • Ljubica Tunjić- 100€
 • • Danijel Bošnjak 50€
 • • Krizić ( Haus Stiepelmann)- 200€
 • • Robert Filipovic -50€
 • • Damir Hadzidedic- 50€

Pravne osobe

 • • Mir i ljubav j.d.o.o.    1000 kn
 •   Knjigovodstveni servis Pavlinec      100 kn
 • • Građevno Zec 200 kn
 • • Auto Moto Market 30 kn
 • • Glaxosmithkline d.o.o. 1000 kn
 • • Atelier Hayat 260 kn
 • • Agencija za lijekove i medicinske proizvode 2000 kn
 • • Atelier Hayat 80 kn
 • • PBZ Card d.o.o. 1000 kn
 • • Udruga UPRI GELENDER  1000 kn

Kupovina slika

 • • Damir Velić 390 kn
 • • Leksika d.o.o. 250 kn

Materijalna sredstva, hrana, higijenski materijal, odjeća i obuća, kućanski aparati, školski pribor, namještaj

 •   učenici Hrvatske škole u Rimu
 •   Anja Lukin
 • • Luka Biluš
 • • Marina Selman
 • • Marija Maričić
 • • Ana Gršić Brekalo
 • • Miranda Torma
 • • Nina Torma
 • • Biljana Šetka
 • • Igor Vukres
 • • KOZMO
 • • KONZUM
 • • Adriatica
 • • DM
 • • Djelatnici nacionalne i sveučilišne knjižnice
 • • Djelatnici Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba
 • • Ankica Bičanić
 • • Martina ZUMBA Jovanović
 • • Marta Ilijaš
 • • Karmen Hlad i 1 c razred OŠ Dragutina Domjanića
 • • Križana Brkić i Dječji vrtić Košnica
 • • Ema Matana
 • • Kristina Perlić
 • • Dubravka Čuljak
 • • Robert Škrinjar
 • • Ivana Požarić
 • • Bruna Profaca
 • • Sanja Grgić

I mnogi drugi koji su htjeli ostati anonimni.

Donatori u akciji Uskrs u srcima

 • • Obitelj Bašić
 • • Obitelj Šare
 • • Obitelj Hržić-Mavračić
 • • Djelatnici tvrtke Presscut d.o.o.
 • • Djelatnici tvrtke Briefing mediji d.o.o.
 • • Djelatnici tvrtke Ordinacija.hr
 • • Ivan Udiljak
 • • Marijana Mičić
 • • Lucija Vuletić
 • • Darko Krofak
 • • Andro Sušac
 • • Martina Željković
 • • Iva Rubens
 • • Manda Lukić
 • • Anita Ivanković
 • • Helena Nodilo
 • • Maja Precanica
 • • Biserka Balaša
 • • Gabrijel Nekić
 • • Velimir Zadro
 • • Matea Janton
 • • Lota Sambrailo
 • • Ana Brnčić
 • • Lana Zadro
 • • Gordana Egartner
 • • Pavle Mikulić
 • • Hrvoje Marić

Donatori u 2012. godini:

Fizičke osobe

 • • Krešo Kanceljak- 500 kn
 • • Jasna Gonan-200 kn
 • • Boris Suman- 500 kn
 • • Uwe Geinger- 20 eura
 • • Krešimir Marušić- 1000 kn
 • • Branimir i Maja Galičić- 200 kn
 • • Višnjica Habdija- 100 kn
 • • Željka Salaši- 150 kn
 • • Pavle Mikulić- 50 kn
 • • Ljerka Vučić- 500 kn
 • • Mario Gatara- 1500 kn
 • • Biserka Drašković- 100 kn
 • • Nadica Balija- 100 kn
 • • Sanja Bošnjak- 100 kn
 • • Irena Jug- 100 kn
 • • Jana Baričić- 150 kn
 • • Ivana- 225 kn
 • • Kristina Škegro- 75 kn
 • • Andrej Gherliza- 50 kn
 • • Božidar Šparavec- 75 kn
 • • Neven Zorić- 20 kn
 • • Andreja Herceg- 75 kn
 • • Anita Gajski-150 kn
 • • Višnjica Habdija- 100 kn
 • • Damir Kruljac- 75 kn
 • • Marina Linčir- 75 kn
 • • Branka Lučić- 75 kn
 • • Ana Lokin – 150 kn
 • • Nikolina Tomašković- 1000 kn
 • • Ocean Bend- 75 kn
 • • Nataša Rezar- 75 kn
 • • Bojana Benović- 75 kn
 • • Rosita Marijan- 75 kn
 • • Ana Pohl Mitrović-500 kn
 • • Pavle Mikulić- 50 kn
 • • Gordana Car – 250 kn
 • • Amalija Martinec 500 kn
 • • Krešimir Ćurković 5000 kn
 • • Tihana Kos 300 kn
 • • Daria Mataija 500 kn
 • • Ana Pohl 1000 kn
 • • Višnjica Habdija 200 kn
 • • Ivana Vrabić Petrlić 200 kn
 • • Janica Pezelj 50 kn
 • • Anita Matijević 400 kn
 • • Dario Novosel 50 kn
 • • Zadro Vlimir 100 kn
 • • Lidija Bašić 100 kn
 • • Ana Pohl 3500 kn
 • • Petra Golčić 300 kn
 • • Dražena Arar 500 kn
 • • Marko Picek 400 kn
 • • Nina Bašić 300 kn
 • • Tomislav Golubić 50 kn
 • • Nikolina Zorić 300 kn
 • • Lucija i Marko Vuletić 2000 kn
 • • V Zadro 200 kn
 • • Višnjica Habdija 250 kn
 • • Vice Čondić 115 kn
 • • Anita Gajski 200 kn
 • • Mario Golenko 100 kn
 • • Gordana Lipšinić 200 kn
 • • Andrijana Sapina 45 kn
 • • Dražen Došen 1500 kn
 • • Nikolina Metikoš Janjić 50 kn
 • • Janica Pezelj 30 kn
 • • Nataša PilipovićRemar 71 kn
 • • Roberto Orlić 300 kn
 • • Davor Vdović 100 kn
 • • Silvija Bartolec 100 kn
 • • Marija Vlahović 300 kn
 • • Gordana Mokrović 50 kn
 • • Tea Pahić 100 kn
 • • Josip Bosak 50 kn
 • • Tomislav Kelišvar 20 kn
 • • Tomislav Kos 150 kn
 • • Irena Jug 200 kn
 • • Nikolina Tomašković 1000 kn
 • • Darko Horvat 100 kn
 • • Vedran Kušenić 50 kn

Kupovina slika

 • • Damir Medarić 1100 kn
 • • Ivana Živko 300 kn
 • • Romana Bardak 2200 kn
 • • Ines Paučnik 100 kn
 • • Ljerka Vučić 2000 kn

Materijalne donacije u Božičnoj akciji za djecu u Prekrižju

 • • Shiatsu škola Hrvatska-slatkiši, školski pribor, higijenske potrepštine
 • • Edita Hadžić- gitara
 • • Nikolina Šparavec- slatkiši
 • • Vesna Henjak Matijević- šminka i slatkiši
 • • Sanja Večerić- autić na daljinski
 • • Aleksandar Vasiljević- igrica i kopačke
 • • Daria Mataija – lopta, dres i čokolada

Pravne osobe

 • •DINOCOLOR d.o.o.  – 7000 kn
 •   LUJO I LUJO d.o.o.- 300 kn
 • • HTV- 7000 kn
 • • MC Zagreb 300 kn
 • • Ministarstvo uprave 35 kn
 • • Humanitarni Koncerti 2440 kn
 • • KupiSi 715 kn
 • • Udruga svetog Petra i Pavla apostola Bribir 2200 kn
 • • Ujedinjeni navijači KHL Medveščaka 3000 kn
 • • Atelier Hayat 250 kn
 • • Strojkoplast trade d.o.o. 200 kn
 • • MBC Balaško Davor 500 kn

Hrana, kućanske potrepštine, namještaj, kućanski aparati, informatička oprema

 • • Humanitarna udruga Naš san njihov osmijeh
 • • djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda
 • • INTERSPAR
 • • Whirlpool

Donatori u 2011. godini:

Pravne osobe

 • • Atelier Hayat 100 kn
 • • TH DIMENSION d.o.o. 2.000 kn
 • • MBA Croatia 1400 kn
 • • Analogika d.o.o. 2000 kn
 • • VIA NET Trgovina 200 kn

Fizičke osobe

 • • Helena Zentner 820 kn
 • • Jasminka Pavičić 200 kn
 • • Anita Gajski 200 kn
 • • Ljerka Vučić 500 kn
 • • Jasmina Mehić 200 kn
 • • Željka Leček 100 kn
 • • Obitelj Vuković 20 kn
 • • Nikolina Tomašković 500 kn
 • • Marija Grljušić 200 kn
 • • Leo Martinović 250 kn
 • • Ivana Vrabić Petrlić 200 kn
 • • Ivana Radić 200 kn
 • • Ana Bartolić 100 kn
 • • Janica Pezelj 120 kn
 • • Adrijana Zubac 200 kn
 • • Lucija i Marko Vuletić 1.100 kn
 • • Jasmina Mehić 400 kn
 • • Anita Gajski 200 kn
 • • Fani Navarro Copa 200 kn
 • • Ivan Dujmović 400 kn
 • • Nina Bašić 600 kn
 • • Jasenka Kennedy 100 kn
 • • Dunja Uroić 200 kn
 • • Đordana Miličić 200 kn
 • • Ana Pauzar   500 kn
 • • Vedran Vugec 50 kn
 • • Vedran Brzić 100 kn
 • • Krešimir Čurković 200 kn
 • • Hrvoje Kraljević 300 kn
 • • Goran Pavletić 300 kn
 • • Lilit Štefan 200 kn
 • • Kristina Jurković 100 kn
 • • Matija Žulj 100 kn
 • • Martina Cvjetičanin 100 kn
 • • Mario Ivković – 100 kn
 • • Neven Polovina – 75 kn
 • • Pasqualin Hrvoje – 500 kn
 • • Manuela Leskovar – 100 kn
 • • Ana Marija Peharda – 100 kn
 • • Gordana Car – 300 kn
 • • a.k. – 200 kn

Kupnja doniranih slika

 • Romana Bardak 1000 kn
 • Daliborka Split 2.900
 • Ana Vujnović 750 kn
 • Lucija i Marko Vuletić 2.800 kn

Hrana, kućanske potrepštine, namještaj, kućanski aparati, informatička oprema

 • • Tatjana Zdelar
 • • Tatjana Modrić
 • • Suzana Zebec
 • • Marija Miliša
 • • Vanja Juričić

Donatori u 2010. godini:

Pravne osobe

 • • Analogika d.o.o. – 2.000 kn
 • • Banco Popolare Croatia d.d. – 2.000 kn
 • • HBOR – 5.000 kn
 • • Horvat Color – 3.000 kn
 • • Kolektiva.hr – 34.526 kn

Kupnja doniranih slika

 • Leksika d.o.o. – 320 kn

Odjeća, obuća, hrana, kućne i higijenske potrepštine, školski pribor

 • Pliva d.d.

Fizičke osobe

 • • Radovan Zentner – 2.200 kn
 • • Ljerka Vučić – 500 kn
 • • Haramustek Željka – 100 kn
 • • Petar Sorić – 100 kn
 • • Nina Bašić – 100 kn
 • • Irena Sedak – 100 kn
 • • Kristina Šarić – 200 kn
 • • Jadranka Gradski – 100 kn
 • • Tea Štrbac – 50 kn
 • • Grozdana Kristić – 50 kn
 • • Ela Genc – 150 kn
 • • Draško Antonović – 500 kn
 • • Ivan Dujmović – 1.000 kn
 • • Martina Rodinis – 1.000 kn
 • • Nikolina Zorić – 700 kn
 • • Ankica Bićanić – 80 kn
 • • Kristina Bojčić – 200 kn
 • • Mirjana Turkalj – 400 kn
 • • Maja i Ivan Miškullin – 2.000 kn
 • • Stanko Plivelić – 100 kn
 • • Djelatnici SG SB – 600 kn
 • • Anita Gajski – 400 kn
 • • Vesna Uzelac – 200 kn
 • • Lucija i Marko Vuletić – 400 kn
 • • Jasmina Mehić – 1.200 kn
 • • Trogrlić – 1.000 kn
 • • Andreja Turk – 1.000 kn
 • • Dubravka Rašić – 700 kn
 • • Danijela Grgić – 500 kn
 • • Nikola Ivanuša – 80 kn
 • • Kristina Mandarić – 1300 kn

Kupnja doniranih slika

 • • Vesna Gabelica – 250 kn
 • • Lucija Vuletić – 2.900 kn
 • • Martina Klarin – 800 kn
 • • Ljerka Vučić – 400 kn
 • • Skačić-Čop – 590 kn
 • • Romana Bardak – 3.000 kn
 • • Infolink d.o.o. – 1.500 kn
 • • Ivana Bogdan – 1.490 kn
 • • Leksika d.o.o. – 1.000 kn
 • • Ljiljana Kranjec – 500 kn

Kupnja donirane knjige

 • Mirela Gluhak – 100kn

Odjeća, obuća, hrana, kućne i higijenske potrepštine, školski pribor

 • • Ivana Bojčić
 • • Ivana Menđušić
 • • Ana Bojčić
 • • Antonija Bojčić
 • • Petra Maričić
 • • Martina Zebec
 • • Kata Zetajić
 • • Damir Štambuk
 • • Vedran Škegro
 • • Ana Dalmatin
 • • Zoran Pačandi
 • • Goran Atlija
 • • Ljubo Žigić
 • • Roberta Špigelski
 • • Marija Baraba
 • • Jadranka Ranogajec
 • • Renata Celiček

Donatori u 2009. godini:

Pravne osobe

 • • STIHL trgovci s područja cijele Hrvatske – 7.120 kn
 • • MBC Janči Walderes – 100 kn
 • • Podravka – 8.000 kn
 • • Inženjerski biro d.d. – 8.000 kn

Materijalna sredstva (kućanski aparati i strojevi)

 • • Gorenje – u vrijednosti 17.500 kn

Besplatno prodajno mjesto

 • • Avenue Mall

Organizacija humanitarnih aukcija

 • • Magicus.info
 • • Aukcije.hr

Fizičke osobe

 • • Marko Balen – 250 kn
 • • Helena Zentner – 2.000 kn
 • • Valentina, Marko i Prijatelji – 5.220 kn
 • • Mehić Jasmina – 200 kn
 • • Marina Somborac – 200 kn
 • • Marica Čorak-Baričević – 50 kn
 • • Ivana Vrabić Petrlić – 100 kn
 • • Sanja Schneider – 100 kn
 • • Jelevič G. – 300 kn
 • • Ana-Marija Peharda – 200 kn
 • • srce – 150 kn
 • • Dabić Nedeljko – 4.200 kn
 • • Jasminka Pušek Rumenjak – 150 kn
 • • Tomislav Zopf – 135 kn
 • • Arhitektica Katja B. – 500 kn
 • • Željko Ferić – 150 kn
 • • Gordana Bilić – 50 kn
 • • Prodanović – 100 kn
 • • Andreja Turk – 200 kn
 • • Šicel – 100 kn
 • • Jasmina Mehić – 700 kn
 • • Mirko Halapir – 100 kn
 • • Mirjana Turkalj – 200 kn
 • • Mirna Poparić – 150 kn
 • • Janja Poparić – 200 kn

Kupnja doniranih slika

 • • Gregurić Martina – 1.000 kn
 • • Andrea Šitum – 80 kn
 • • Dinka Grgek – 1.250 kn
 • • djelatnici Porezne uprave Ispostave Maksimir – 1.700 kn
 • • Ankica Jalšovec – 300 kn
 • • Andreja Turk – 1.000 kn
 • • Ljiljana Petruša – 350 kn
 • • Infolink d.o.o. – 1.000 kn
 • • Sanident d.o.o. – 3.000 kn
 • • Medical Intertrade d.o.o. – 1.000 kn
 • • Dinaja – 1.000 kn
 • • Davorin Zorko – 600 kn
 • • Jasminka Pušek Rumenjak – 200 kn
 • • Proljeće – 160 kn
 • • flok – 250kn
 • • Mirjana Krmar – 1.040 kn
 • • angelica – 200 kn
 • • DeVeT – 300 kn
 • • ivana – 1.200 kn
 • • vajran – 3.000 kn
 • • Andreja Turk – 1.200 kn

Bon za hranu

 • • Danijela Grgić – 500 kn

Bajka “Tajna bakinog tavana”

 • • Ana Bilić Udovičić – 40 kom

Kupnja donirane knjige

 • • Vlatka Butković – 100 kn
 • • Lana Frank – 80 kn
 • • Dora Matoš – 80 kn

Umjetničke slike

 • • Andrea Šitum
 • • Boris Pecigoš
 • • Ljubica Pecigoš
 • • tanaluna
 • • mala vila tanalunina
 • • Tatjana Helman
 • • Petar Henuelli
 • • Monika Petrović
 • • Iva Višošević
 • • Davor Vuković
 • • Ivica Propadalo
 • • Klara Hranuelli
 • • Jasminka Rumenjak